Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Швалб Ю.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 31-36
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Ч484(4Укр) Організація вищої освіти в Україні

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Является составной частью документа: Вища школа
Год издания главного документа: 2010
Номер части главного документа: 1