Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Педагогічні технології професійної компетенції майбутнього маркетолога туристичної сфери

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Зайчук Г.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 37-42
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Ч484(4Укр) Організація вищої освіти в Україні

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Является составной частью документа: Вища школа
Год издания главного документа: 2010
Номер части главного документа: 1