Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Діагностика впровадження інформаційних технологій у процес навчання студентів

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Побережна Н.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 43-52
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: інформаційні технології, информационные технологии

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Является составной частью документа: Вища школа
Год издания главного документа: 2010
Номер части главного документа: 1