Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Підручник, за яким можна навчатися та навчати на сучасному рівні

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Бакіров В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 71-74
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: соціологія, социология, sociology, sociologia

BBK / ББК / ББК: С5

Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: Рец.на кн. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою навчання/ Н. Й. Черниш.- 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2009.- 468 с.

Является составной частью документа: Вища школа
Год издания главного документа: 2010
Номер части главного документа: 1