Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 75-94
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Ч484(4Укр) Організація вищої освіти в Україні

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Наказ Міністерства освіти і науки України № 943, 16 жовт. 2009 р.

Является составной частью документа: Вища школа
Год издания главного документа: 2010
Номер части главного документа: 1