Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2010

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08795304

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1

 1. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства
 2. Світоглядні проблеми науки фінансового права
 3. Поняття природного права - невід'ємна складова предмета юридичної науки
 4. Копне судочинство в Україні та особливості його здійснення (XIV- XVIIIст.)
 5. Правове регулювання користування надрами для цілей , не пов'язаних із видобуванням корисних копалин
 6. Відмежування незаконних дій з платіжними засобами (ст.200ККУкраїни) від суміжних суспільно небезпечних діянь та встановлення сукупності з іншими злочинами.
 7. Завдання і функції судової міліції:проблеми теорії та практики
 8. Удосконалення адміністрування ПДВ як захід протидії податковим правопорушенням
 9. Релігія, політика і право: деякі аспекти взаємовпливів.
 10. Правове забезпечення економічних гарантій права людини на свободу світогляду і віросповідання
 11. Проблематика прав людини у відносинах Європейського Союзу з третіми державами
 12. Права людини чи інваліда?
 13. Зловживання правом (загальнотеоретичний аналіз)
 14. Політико- правова домінанта західного правового менталітету
 15. Американська оригіналістична теорія тлумачення юридичних норм і сучасність.
 16. Законодавчі дефінції у правовій теорії та законотворчій практиці: досвід Німеччини та можливості його використання
 17. Роль наднаціональності міжнародних економічних організацій у формуванні глобального економічного правопорядку.
 18. До питання походження терміна "Міжнародне право"( на основі поглядів Людвіка Ейрліха)
 19. Вплив норм канонічного права православної церкви на формування та розвиток Українського сімейного права
 20. Щодо проблем правового регулювання народної медицини
 21. Докази у справі про адміністративне правопорушення за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях у п`яному вигляді
 22. Загальна характеристика інституту "Захисту прав споживачів" та його місце у системі законодавства України
 23. Предмет та суб`єкт незаконних дій щодо майна, на яке описано чи підлягає конфіскації, потребують розширення
 24. Проблемні аспекти звернення стягнення на заставлене майно
 25. Порівняння правових особливостей інвестування шляхом участі у пайовому інвестиційному фонді та фонді операцій з нерухомістю
 26. Правовий режим земель індустріальних парків в Україні
 27. До питання правового регулювання забудови та благоустрою територій міст в Україні
 28. Реформування організаційно-правових форм сільскогосподарського виробництва в Україні
 29. Поняття і значення кримінально- процесуального доказування
 30. Українська держава і право на початку ХХІ століття
 31. Наука конституційного права: сучасний стан та тенденції розвитку
 32. Пріоритетна функція загальнотеоретичного праводержавознавства
 33. Загально теоретичне правознавство: стан та перспективи
 34. Статус та структура Інтерполу . Система органів міжнародної організації кримінальної поліції, їх функції та специфіка професійної діяльності

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08795304 1 Нет