Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Оценка взаимоотношений симбионтов фитопланктонного сообщества

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Бухарин О. В., Немцев Н. В., Яценко-Степанова Т. Н.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 17-21
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: водорості, водоросли

UDK / УДК / УДК: 579.262

Является составной частью документа: Экология
Год издания главного документа: 2010
Номер части главного документа: 1