Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Влияние экологических условий обитания люмпена пятнистого на липидный состав печени и мышц

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Мурзина С. А., Немова Н. Н., Нефедова З. А., Фальк-Петерсен С.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 54-57
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 574 Екологічні системи. Біогеоценоз

UDK / УДК / УДК: 574.24+577.115+597.556.33

Является составной частью документа: Экология
Год издания главного документа: 2010
Номер части главного документа: 1