Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Энергосбережение

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2010
Publish place / Місце видання / Место издания: Донецк

Language / Мова / Язык:: Російська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08795633

Является составной частью документа: Энергосбережение
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 12

  1. Когенерация - перспективная технология для Украины
  2. Энергосбережение на шахтах
  3. Біоенергетичні комплекси - майбутнє України
  4. Энергоносители для автомобильного транспорта
  5. Реновация как составляющая энергосбережения
  6. Законодавчі основи енергетичної безпеки та енергозбереження
  7. Яка енергетика нам потрібна?
  8. Компенсация реактивной мощности

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08795633 1 Нет