Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Геологія і геохімія горючих копалин

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2010

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08796159

Является составной частью документа: Геологія і геохімія горючих копалин
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 2

  1. Літологічний склад, колекторські властивості та газоносність пісковиків кам'яновугільного віку Львівсько-Волинського вугільного басейну (поле шахти "Тяглівська № 1")
  2. Вплив геологічних факторів на екзогенні процеси міоценових соленосних відкладів Українського Передкарпаття
  3. Сторінки історії нафтового промислу на Прикарпатті (1825-1900 рр.)
  4. Взаємодія фаз системи "вода-газ" у гірських породах та формування покладів природного газу
  5. Нагромадження фітомаси і зміна її об'ємів у процесах торфо- і вуглеутворення
  6. Глибини термодинамічної рівноваги вуглеводневих сумішей, що формують газові та газоконденсатні родовища Дніпровсько-Донецької западини
  7. Про північно-східну границю Кросненської тектонічної зони в Українських Карпатах
  8. Залежності розподілу одноатомних фенолів між водою та органічними рідинами
  9. Фізіко-хімічні умови формування баденських солей Українського Передкарпаття (ділянка Гринівка)
  10. Поликомпонентные и опресненные воды нефтегазоносных бассейнов Скифско-Туранской платформы

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08796159 1 Нет