Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Вища освіта України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2010

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08796433

Является составной частью документа: Вища освіта України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 3

 1. Головні аспекти впливу глобалізації на розвиток освітніх процесів
 2. Екологічна парадигма як унормоване знання про ставлення людини до довкілля
 3. Системоутворюючі фактори здоров'я людини
 4. Морально-етичні аспекти господарської діяльності
 5. Метаморфози освітнього планування
 6. Ноосфера, ноотехнології і вища освіта у ХХІ столітті
 7. Феноменологічний аналіз історико-педагогічного знання
 8. Наукова картина світу як предмет філософського дискурсу
 9. Основні напрями прояву громадянської позиції в сучасній Україні
 10. Виявлення основної домінанти в мотивації студентів на множині рівнів навчальних досягнень
 11. Перший досвід проведення державного іспиту з "української мови за професійним спрямуванням"

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08796433 1 Нет