Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Український фізичний журнал

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2010

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08796555

Является составной частью документа: Український фізичний журнал
Volume number of the main document / Номер тому головного документа / Номер тома главного документа: Т. 55
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4