Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2011

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08796826

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1

 1. Діяльність міжнародного арбітражу в Україні та його міжнародні зв'язки
 2. Правовий характер міжнародного розгляду у торговельних справах та прояви конфліктів між правовими культурами
 3. Чи існує право на справедливий арбітражний розгляд справ, гарантований європейською конвенцією з прав людини?
 4. Роль міжнародних організацій у становленні та розвитку міжнародного комерційного арбітражу: досвід міжнародного арбітражного суду ІСС
 5. Міжнародний комерційний арбітраж і закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті": деякі проблеми застосування
 6. Подання позову до міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті України
 7. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі
 8. Право міжнародного торгового арбітражу вирішувати питання щодо власної юрисдикції
 9. Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу
 10. Практичні аспекти процесу доказування у міжнародному комерційному арбітражі
 11. Взаємодія судової влади з міжнародним комерційним арбітражем
 12. Міжнародні стандарти категорії "публічний порядок" у сфері міжнародного комерційного арбітражу та її визначення у законодавстві та правозастосувній практиці України
 13. Визнання і виконання міжнародних арбітражних рішень в Україні: питання теорії та практики
 14. Сутність правової фікції
 15. Відмінність візантійської філософсько-правової традиції від західно-римської
 16. Право пацієнта на духовну підтримку: принцип толерантності в біоетичній доктрині
 17. Компетенційний дуалізм виконавчої влади:державно-правовий досвід п'ятої французької республіки та України
 18. Межі цивільно-правового регулювання відносин, об'єктом яких є життя, здоров'я і тілесна недоторканість
 19. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій
 20. Проблеми правового регулювання припинення трудових відносин із державними службовцями на підставі порушення присяги
 21. Кримінологічна функція органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля
 22. Кримінологічні засоби забезпечення безпеки від корисливої насильницької злочинності та її прояви
 23. Щодо розслідування злочинів про хабарництво, вчинених суддями
 24. Поняття та зміст експертної діяльності органів внутрішніх справ
 25. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права
 26. Земельні правовідносини на залізничному транспорті України
 27. Спосіб вчинення злочину, передбаченого статтею 317 КК України
 28. Правопорушення і закон. Поради античного мислителя
 29. Аналіз законодавства України щодо факторингу

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08796826 1 Нет