Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Оцінка активів зовнішнього середовища для потреб бухгалтерського обліку

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Легенчук С.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 17-22
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: бухгалтерський облік, бухгалтерский учет, бухучет, accounting

BBK / ББК / ББК: Х6/8(4Укр)304

Является составной частью документа: Інтелектуальна власність
Год издания главного документа: 2011
Номер части главного документа: 1