Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Використання альтернативних джерел енергії - шлях до економії паливно-енергетичних ресурсів в регіонах України

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Щокін А.Р., Колесник Ю.В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 3-5
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: альтернативне джерело енергії, альтернативный источник энергии

UDK / УДК / УДК: 620.9

Является составной частью документа: Энергосбережение
Год издания главного документа: 2005
Номер части главного документа: №6