Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Вища освіта України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2011

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08797334

Является составной частью документа: Вища освіта України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1

 1. Освіта нового століття: пріоритети розвитку
 2. Освіта в структурі цивілізаційних змін
 3. Теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти проблеми взаємодії суспільства і освіти
 4. Культура життєтворчості особистості як філософська проблема
 5. Феномен екологічної свідомості в царині сучасного наукового дискурсу
 6. Розуміння свободи в реаліях XXI століття
 7. Відповідність часу - визначальний пріоритет діяльності Національного гірничого університету
 8. Освіта, навчання, виховання й соціалізація як поняття й процеси та рамки осягнення ними особистості
 9. Романтизм та діалектика естетичного
 10. До питання сучасної оцінки геніїв і геніальності
 11. Теоретичні засади дослідження демократії як форми народовладдя
 12. Формування світоглядної культури студентів як основа управління процесом становлення їхньої системи цінностей
 13. Реалізація сучасних освітніх підходів та гуманістичних моделей у процесі реформування професійної підготовки співробітників правоохоронних органів України
 14. Основні напрями та форми українсько-польської академічної співпраці
 15. Вища освіта в Канаді: деякі враження про університети Оттави і Торонто
 16. Виховання як чинник відтворення ментальності підростаючого покоління

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08797334 1 Нет