Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Економіст

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2011

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08797353

Является составной частью документа: Економіст
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4

 1. Мінерально-сировинна база України в контексті програмно-цільового планування
 2. Природні ресурси як фактор активізації еколого-економічної діяльності
 3. Сталий розвиток України: проблеми та перспективи
 4. Стратегія соціальної парадигми сталого розвитку
 5. Теоретико-методологічні засади державного регулювання економічних відносин у сфері природокористування в сучасних умовах суспільного розвитку України
 6. Безпека як фундаментальна система, парадигма сталого розвитку і буття суспільства
 7. Методологічні засади формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки
 8. Раціоналізація водокористування в сучасних цивілізаційних вимірах: вибір стратегічних домінант та формування інституціональної архітектоніки
 9. Водомісткість промислового виробництва в Україні
 10. Національні пріоритети вирішення проблем водозабезпечення
 11. Концептуальні засади управління земельними ресурсами як основи просторового соціально-економічного розвитку країни
 12. Використання фракталів у дослідженні структури економічного простору
 13. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах
 14. Організаційно-економічний механізм розвитку лісоресурсної сфери в умовах ринкової системи господарювання
 15. Лісоресурсний комплекс: проблеми та напрями розвитку
 16. Реформування системи управління лісами: пріоритетні напрями та системні суперечності
 17. Методичні підходи до формування додаткових джерел відтворення основних фондів підприємств
 18. Модернізація індустрії молочного скотарства: механізми та ресурсне забезпечення
 19. Соціальний потенціал як новітня складова національного багатства
 20. Оцінка рівня забезпеченності закладами культури і мистецтва в економіці України
 21. Проблеми і перспективи фінансового забезпечення вищих закладів освіти

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08797353 1 Нет