Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Українький гіпостратотип венської системи

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Веліканов В. Я.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 42-49
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 551.71/72 Докембрій. Криптозойський еон

UDK / УДК / УДК: 551.71/72

Является составной частью документа: Геологічний журнал
Год издания главного документа: 2011
Номер части главного документа: 1