Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Альтернативну енергетику - в життя

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Корженко Є.С.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 26-27
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: альтернативна енергетика, альтернативная энергетика

UDK / УДК / УДК: 620.9

Является составной частью документа: Энергосбережение
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: №4