Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

О подходах к оценке прироста мощностей электроэнергетики России на перспективу

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Поминов В. Ф, Ворожихин В. В..

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 27-33
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 620.92 Використання природних джерел енергії. Альтернативні джерела енергії

UDK / УДК / УДК: 620.92

Является составной частью документа: Энергетическая политика
Год издания главного документа: 2006
Номер части главного документа: 5