Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Карстен Дребенштедт: "Інженерові важливо постійно збагачуватися знаннями та адаптувати їх на практиці"

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Шабетя В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 7-9
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Ч484 Організація вищої освіти

BBK / ББК / ББК: Ч484

Является составной частью документа: Бористен
Год издания главного документа: 2011
Номер части главного документа: 4