Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2011

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08798028

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 9

 1. Десять років Кримінальному кодексу України: здобутки і проблеми застосування
 2. Кримінальне право і кримінальне законодавство : співвідношення понять
 3. Джерела кримінального права України : поняття, види
 4. Злочин і кримінальна провинна : проблеми нормативного закріплення
 5. Встановлення кримінальної відповідальності колективних суб`єктів у зарубіжних державах : до історії проблеми
 6. Кримінальна протиправність як ознака злочину
 7. Кримінальна протиправність як ознака злочину
 8. Ознаки злочину та його складу в контексті підстави кримінальної відповідальності
 9. Специфіка юридичної помилки при вчиненні злочинів зі змішаною протиправністю
 10. Поняття повторності та сукупності злочинів: особливості системно-структурних характеристик
 11. Проблеми встановлення соціально-правової шкоди від злочину
 12. Поняття злочинів проти виборчих і референдних прав
 13. Удосконалення кримінально-правових норм щодо злочинів проти правосуддя
 14. Антитерористичні заходи за Кримінальним кодексом республіки Польща
 15. Щодо розвитку кримінального права в контексті Конституційної реформи
 16. Питання караності злочину у Конституційному судочинстві (на прикладі заміни смертної кари довічним позбавленням волі)
 17. Правова позиція як засіб діяльності доказування у кримінальному процесі
 18. Питання щодо періодизації розвитку порівняльного правознавства
 19. Закон про усиновлення дітей 1851 року штату Массачусетс - перша спроба правового регулювання проблеми усиновлення в США
 20. Чи відповідає Конституції України інститут звільнення від кримінальної відповідальності?
 21. Роль та значення покарання у системі запобігання злочинності
 22. Інститут призначення покарання : поняття і загальна характеристика
 23. Система покарань за кримінальним правом республіки Польща
 24. Європейська інтеграція України : перспектива зони вільної торгівлі з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (правові аспекти)
 25. Культурні права та свободи людини і громадянина в Україні : ціннісно-правовий аспект
 26. Проблеми митного законодавства
 27. Деякі питання правового регулювання організаційно-господарських відносин у сфері управління комунальною власністю міста Києва
 28. Міжнародне співробітництво правоохоронніх органів України по забезпеченню внутрішньої безпеки держави
 29. Нормативні засади концепції формування толерантності в українському суспільстві
 30. Особливості адміністративно-правової кваліфікації порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів
 31. Правова природа кримінального проступку
 32. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Франції в контексті останніх законодавчих змін
 33. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов`язань
 34. Методологія сучасного дослідження методів адміністративно-правового регулювання господарських відносин
 35. Місце фінансово-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08798028 1 Нет