Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Вісник геодезії та картографії

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2011

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08798064

Является составной частью документа: Вісник геодезії та картографії
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4

  1. Інфраструктура єдиної високоточної системи координат існує!
  2. Перспективні напрями атласного тематичного картографування України
  3. Нарис з історії класифікування карт
  4. Дослідження динаміки вегетаційних індексів для оцінювання стану сільськогосподарських культур на основі даних IRS - 1D LISS - III
  5. Формування ефективної системи управління землями державної та комунальної власності в межах населених пунктів
  6. Принципи створення й ведення кадастру нерухомості в Чеській республіці
  7. Картографічна діяльність С. Рудницького у харківський період (1926-1933 рр.)
  8. Картографування Львова (1582-1770 рр.)

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08798064 1 Нет