Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Український математичний журнал

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2007

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08798171

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Том 51.

Является составной частью документа: Український математичний журнал
Volume number of the main document / Номер тому головного документа / Номер тома главного документа: Т. 59
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 6