Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Бухгалтерський облік і аудит

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2011

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08798458

Является составной частью документа: Бухгалтерський облік і аудит
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 10

  1. Про внесення Змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Закон України № 3931-VI, прийнятий ВР України (витяг)
  2. Формування показників звітності підприємств з податку на прибуток у 2011 році
  3. Проблеми та шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства
  4. Примусове стягнення: теоретичний аспект у світлі змін законодавства
  5. Облік прибутку від реалізації продукції підприємств пивоварної галузі
  6. Про зміст і логічну послідовність викладання курсу "фінансовий облік"

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08798458 1 Нет