Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Фінанси України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2011

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08798602

Является составной частью документа: Фінанси України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 8

 1. Вплив фінансової кризи на бюджети органів місцевого самоврядування (на прикладі Львівської області)
 2. Зарубіжний досвід середньострокового планування в бюджетному процесі
 3. Характеристика бухгалтерського обліку як соціально-економічного інституту
 4. Ідентифікація страхових ризиків для управління страховим портфелем
 5. Історія грошей та кредиту
 6. Інноваційно-технологічне оновлення економіки як показник цивілізаційної успішності країни
 7. Фінансування інновацій у посткризовий період: збалансованість фінансової й інвестиційної політик
 8. Співробітництво з МФВ: реформа квот країн - членів міжнародного валютного фонду
 9. Дискусійні питання реформування ПДВ
 10. Податкові важелі підтримки вітчизняних товаровиробників у посткризовий період: новації податкового кодексу
 11. Середньострокове прогнозування доходів бюджету та їх взаємозв'язок з макроекономічними показниками

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08798602 1 Нет