Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Нафтова і газова промисловість

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2011

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08798682

Является составной частью документа: Нафтова і газова промисловість
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4

 1. Ресурсний потенціал Східного газонафтоносного регіону України. Перспективи освоєння
 2. Перспективність неантиклінальних пасток у девонських відкладах Дніпровсько-Донецької западини
 3. Використання методу нейтронного гамма-каротажу для просторової корекції значень часу життя теплових нейтронів у породах складної будови
 4. Підвищення ефективності розкриття продуктивних пластів у нафтогазових свердловинах із застосуванням гідрофобно-емульсійного розчину БР-250
 5. Гідравлічна програма цементування свердловин: сучасний стан і перспективи удосконалення
 6. Підвищення фільтраційних властивостей продуктивних теригенних колекторів у зонах високих температур
 7. Обладнання для пластичної деформації оболонки пакера в обсадженій свердловині
 8. Нові методи дослідження та відновлення герметичності експлуатаційних колон газових свердловин
 9. Водні поверхнево-активні системи з покращеною проникною здатністю
 10. Удосконалення процесів дугового зварювання під час ремонту та спорудження магістральних трубопроводів
 11. Водневе руйнування сталей в умовах транспортування природного газу
 12. Дослідження зварних з'єднань елементів теплоенергетичного обладнання під впливом високих температур та тисків
 13. Адаптація та адаптивні системи керування: проблеми, напрями, перспективи
 14. Дослідження динаміки біодеструкції нафтових забруднень грунтів на дослідній ділянці
 15. Системне навчання фонтанників - запорука високої боєготовності

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08798682 1 Нет