Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Дослідження впливу легування бором на десорбцію водню з механічних сплавів системи Mg-Fe-B-H

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Єршова О. Г.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 79-82
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 54 Хiмiя

UDK / УДК / УДК: 544.522

Является составной частью документа: Доповіді НАН України
Год издания главного документа: 2011
Номер части главного документа: 12