Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Інваріантні розв'язки нелокальної моделі самогравітуючого геосередовища

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Скуратівський С. І.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 91-97
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 539.18 Атомна фізика

UDK / УДК / УДК: 539.182

Является составной частью документа: Доповіді НАН України
Год издания главного документа: 2011
Номер части главного документа: 12