Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Остракоды плиоценовых отложений Керченского полуострова

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Коноваленко В. А.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 98-104
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 565 Членисті

UDK / УДК / УДК: 565.33

Является составной частью документа: Доповіді НАН України
Год издания главного документа: 2011
Номер части главного документа: 12