Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Вища школа

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2012

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08798824

Является составной частью документа: Вища школа
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1

 1. Підвищення кваліфікації туристичних кадрів - вимога часу
 2. Сьогодення університетської науки
 3. Університети: роль та місце в інноваційній системі України
 4. Дискурс модернізації освіти: чи впізнана освітня реальність?
 5. Перспективи розвитку системи експорту освітніх послуг в Україні
 6. Віра, закон, соціокультурний розкол і цивілізаційний вибір
 7. Доцільність модернізації лабораторних робіт з електромеханічних дисциплін
 8. Застосування методу моделювання у реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього документознавця
 9. Стратегічні аспекти управління факультетом в умовах турбулентного середовища
 10. Фінансовий контролінг - інноваційний ресурс Київського національного економічного університету
 11. Естетичний аспект сакрального в освітньому та виховному процесі в сучасній вищій школі
 12. Адаптація студентської молоді до навчання та духовно-культурного середовища університету як шлях формування корпоративної культури
 13. Бібліотека університету: історія, сучасність, перспективи

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08798824 1 Нет