Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Матеріали методичного забезпечення дисципліни "Комп'ютерні технології в гірництві" для бакалаврів напряму підготовки 6.050301 Гірництво

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2011
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Дичковський Р. О., Руських В. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8003/1

Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: + CD
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/495