Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Вища школа

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2012

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08798892

Является составной частью документа: Вища школа
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 2

 1. Проблеми підготовки наукових кадрів
 2. Виховання і навчання. Протиріччя в єдності
 3. Якісні та кількісні аспекти хімічної підготовки студентів-екологів у ВНЗ Канади та США
 4. Впровадження стандартів оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США
 5. Оцінка студентами застосування "лідер-груп" у вищій школі
 6. Інноваційні технології активізації творчості
 7. Самостійна робота як складова педагогічної підготовки студентів магістратури
 8. Концептуальні засади вивчення історії економіки та економічної думки
 9. Вплив видатних педагогічних персоналій на розвиток університетської освіти у другій половині XIX ст.
 10. Право як соціокультурний феномен
 11. Законодавство про ліквідацію наслідків катастрофи на ЧАЕС: проблеми та тенденції розвитку
 12. Поетапне формування екологічної культури майбутніх фахівців вищої аграрної школи

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08798892 1 Нет