Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Бібліотека офіційних видань

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2002

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08807467

Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Кодекси України

Является составной частью документа: Бібліотека офіційних видань
The name of the main document / Назва частини головного документа / Название части главного документа: Кодекс законів про працю
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 5