Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Бористен

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 1996

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08805601

Является составной частью документа: Бористен
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08805601 1 Нет