Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Вестник Московского университета Сер. Геология

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 1964

Language / Мова / Язык:: Російська

Является составной частью документа: Вестник Московского университета. Сер. 4. Геология
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1