Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Вестник Московского университета Сер. Геология

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2000

Language / Мова / Язык:: Російська

Является составной частью документа: Вестник Московского университета. Сер. 4. Геология
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 5