Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Схід

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2012

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08799956

Является составной частью документа: Схід
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4

 1. Допомога в розвитку польським регіонам з боку Європейського Союзу напередодні приєднання Польщі до ЄС
 2. Львівський університет у період Першої Світової Війни (1914 - 1918)
 3. Україна і Росія - сучасний військово-історичний вимір
 4. Викладачі-українці теологічного факультету Львівського університету: освіта та кар'єрний ріст
 5. Кадрове забезпечення видавництв Радянської України в 20 - 30-ті рр. ХХ ст.
 6. Бібліографічний аналіз історії Галичини кінця XVIII - початку XIX ст. У науковому дослідженні Івана Кревецького
 7. Правоохоронна діяльність митних органів в УСРР за часів НЕПУ
 8. Етика особистісної комунікації в освітньому процесі
 9. Освіта: передача знань і культури
 10. Проблема філософського дослідження політико-юридичної культури як складової "Чернівецького міфу"
 11. О. Кемпбелл і формування теології реставраційного руху
 12. Культурний туризм як контркультура в просторі субкультур масової культури
 13. Асиміляція свята і святкового сміху в обширах буденності: причини, механізми та наслідки феномена
 14. Деонтологічна традиція та антична філософія
 15. Універсалія християнства та Differencia Specifica її буття в історії. Частина друга - Візантія VERSUS Рим
 16. Філософське підгрунтя релігієзнавчої пробематики у творчості речників Київської духовної академії ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст.
 17. Феномен алхімії в часопросторовому та ментальному вимірі Старого світу

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08799956 1 Нет