Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Мовознавство

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2012

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08800009

Является составной частью документа: Мовознавство
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4

  1. Видатний акцентолог і етимолог
  2. Рецесія наголосу в ряді південно-західних говірок української мови
  3. Акцентні відмінності іменників середнього роду у львівському виданні Апостола 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р.
  4. "Пиши, як мовиш...", або чому Пантелеймон Куліш не став творцем сучасного українського правопису
  5. Антропонімія давньоруських посольств: Фарловъ, Берновъ, Боричь, Фудри Туадовъ (Фруди Тулбовъ)
  6. Механізми утворення меронімів у німецькій мові
  7. Етимологізація доіндоєвропейської лексики слов'янських мов і теорія кореневих детермінативів

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08800009 1 Нет