Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Проектування рудних шахт: Матеріали метод. забезпечення для практ. занять освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7(8).05030101: Розробка родовищ та видобування корисних копалин

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Хоменко О. Є., Кононенко М. М., Мальцев Д. В.
Авторський знак: Х

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 56 с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8294/1

Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: +CD
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/2125