Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Біологія: Метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами напряму підготовки 6.040106: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Горова А. І., Клімкіна І. І., Федотов В. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8293/1

Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: +CD
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/313
Volume number of the main document / Номер тому головного документа / Номер тома главного документа: Ч. 2