Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Інформатика: Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності "Розробка родовищ корисних копалин"

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Товстоног М. М., Ястремський Л. С., Лященко А. І.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 58 с. + CD
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8297/1

Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/669