Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Охорона праці в галузі: Метод. рекомендації для підготовки до екзамену для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0701: Транспортні технології

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Чеберячко С. І., Яворська О. О., Кохонова М. О., Кохонова Д. О.

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8296/1

Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: +CD
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/315