Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Вища освіта України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2012

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08800066

Является составной частью документа: Вища освіта України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 3

 1. Вірність традиціям і відповідність часу
 2. Нанотехнологіні ресурси суспільного розвитку: проблема визначення
 3. Розвиток науки, освіти і культури як засада українського державотворення
 4. Опанування освітніх технологій - невід'ємний складник підготовки нового вчителя
 5. Системно-синергетичний підхід до моделювання компетентнісно-орієнтованої методичної системи хімічної підготовки майбутніх інженерів-екологів
 6. Організація комп'ютерного діалогового навчання іноземної мови у технічному університеті
 7. Освіта для здоров'я та сталого людського розвитку
 8. Зміст навчання у контексті соціокультурних змін "плинної модерності"
 9. Вікова специфіка топ-університетів країн із передовим університетським потенціалом
 10. Російський досвід застосування у вищій освіті дисципліни "концепції сучасного природознавства"
 11. Академічна співпраця
 12. Кризис образования и задача университетов и общественных наук
 13. Философия как фундаментальная ценность в культуре глобализирующегося мира
 14. Українська освіта на шляху до спільного європейського освітнього простору

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08800066 1 Нет