Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Хімія з основами біогеохімії. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення дисципліни та виконання індивідуальних завдань для студ. напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванн

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Горова А. І., Лисицька С. М., Павличенко А. В., Клімкіна І. І., Федотов В. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8303/1

Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: +CD
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/316