Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Екологія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань з дисц. для студ. усіх напрямів підготовки

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Горова А. І., Богданов В. К., Павличенко А. В., Лисицька С. М., Скворцов В. О.

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8304/1

Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: +CD
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/294