Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Транспортна екологія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення дисц. та виконання індивідуальних завдань для студ. напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Павличенко А. В., Лисицька С. М., Борисовська О. О., Деменко О. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8305/1

Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: +CD
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/332