Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Організація комп'ютерного діалогового навчання іноземної мови у технічному університеті

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Козлакова Г., Сура Н.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 75-82
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: комп'ютерне навчання, компьютерное обучение

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Является составной частью документа: Вища освіта України
Год издания главного документа: 2012
Номер части главного документа: 3