Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Організація дорожнього руху. Метод. рекомендації до виконання курсового проекту для студ. напряму підготовки 0701 Транспортні технології

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Таран І. О., Грищенко Я. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8309/1

Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: +CD
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/2127