Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Особливості підземної розробки рудних родовищ. Матеріали методичного забезпечення до практичних занять студ. спец. 7(8).050301 Розробка родовищ корисних копалин

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Кузьменко О. М., Хоменко О. Є., Кононенко М. М, Мальцев Д. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8310/1

Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/483